Svarnøkkel for tema 8. klasse 5 grunnskole Side 31: Typer av indonesisk samfunnsvirksomhet – 1NEWS

  • Share1NEWS – Følgende er svarnøkkelen for Tema 8 Klasse 5 SD/MI side 31 Undertema 1 Læring 4.

Spørsmålet i denne svarnøkkelen er typen virksomhet til det indonesiske folket.

Svarnøkkelen i denne artikkelen fungerer kun som en sammenligning av svar fra foreldre og barn til materialet som er studert tidligere.

Det er bedre for foreldre og barn å lese hvert spørsmål først og prøve å gjøre det først før du ser på denne svarnøkkelen.

Les også: Svarnøkkeltema 7. klasse 5 Grunnskole Side 141 142: Indonesisk Round Table Conference (KMB)

La oss lese

Typer indonesisk samfunnsvirksomhet

De fleste indonesere har bedrifter som driver med jordbruk. Bortsett fra landbruk, er det ulike typer virksomheter i Indonesia. Det er typer virksomheter som produserer varer og det er typer virksomheter som produserer tjenester. Her er noen andre typer virksomheter enn landbruk.

1. Industri

Industri er aktiviteten med å bearbeide eller behandle varer ved bruk av fasiliteter og utstyr, for eksempel maskiner. Det er industrier som foredler råvarer eller råvarer til bearbeidede produkter. Det er industrier som kun foredler råvarer til halvfabrikata. Det finnes også industrier som bearbeider halvfabrikata til ferdige materialer.

Det er store næringer og små næringer. Store industrier bruker store mengder utstyr, kapital og arbeidskraft. Små industrier bruker mer utstyr, kapital og arbeidskraft
liten. Eksempler på små industrier inkluderer møbelhåndverkere, tofu- eller tempeh-produksjon og keramiske håndverkere. Eksempler på store industrier inkluderer stålindustrien, bilindustrien og tekstilindustrien

  • Share

Legg igjen en kommentar