Redd små barn, WHO setter trygge grenser for musikkvolum på konserter

  • Share1NEWS – Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt en ny sikker grense for musikkvolumet ved et musikkarrangement på et stort sted som for eksempel en konsert. Denne sikre grensen ble satt fordi unge mennesker ble ansett for å risikere hørselstap etter å ha deltatt på musikkarrangementer.

«På steder som nattklubber og konserter,» sa WHO.

WHO sier at nesten 40 prosent av ungdom og unge voksne i alderen 12-35 år i mellom- og høyinntektsland er utsatt for potensielt skadelige lydnivåer.

Stedene det er snakk om er nattklubber, diskoteker og barer. For å redusere denne risikoen anbefaler WHO et maksimalt gjennomsnittlig lydnivå på 100 desibel.

Les også:
HVEM: Depresjon og angst stiger med 25 prosent i verden, mye fortsatt uavslørt

– Risikoen for hørselstap øker fordi de fleste lydenheter, arenaer og arrangementer ikke gir trygge lyttemuligheter, sier WHO-direktør for avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Bente Mikkelsen.

WHO sa også at de anbefalte direkte overvåking av lydnivåer og etablering av «stille soner» på steder.

De nye anbefalingene kommer i tillegg til retningslinjer utstedt av WHO i 2019 som skisserer hvordan enkeltpersoner kan begrense hørselsskader fra langvarig eksponering for høy musikk på enheter som mobiltelefoner og lydspillere.

(Mellom)

Les også:
Risiko for hørselsskade, WHO setter sikre grenser for høyttalervolum på musikkkonserter

.

  • Share

Legg igjen en kommentar