Minister Bahlil leder koordineringsmøtet for investeringsakselerasjon Task Force |1NEWS

  • Whatsapp


Bahlil tror møtet vil være et momentum for arbeidsgruppen for å styrke veier for å løse investeringsbarrierer

Read More

1NEWS, JAKARTA — Investeringsminister/leder av investeringskoordineringsstyret (BKPM) Bahlil Lahadalia som leder av investeringsakselerasjonsoppgavegruppen (Satgas) ledet et arbeidsmøte som ble holdt på en hybrid måte på Bali fredag ​​(17/6). Dette koordineringsmøtet er et momentum for Task Force for å styrke veien mot å løse alle hindringer for investeringer i Indonesia.


Koordineringsmøtet diskuterte også ulike skritt for å fremskynde investeringer og implementering av loven om jobbskaping og dens avledede forskrifter. Aktiviteten ble deltatt av visestatsadvokat Sunarta som nestleder I, nestleder for det indonesiske nasjonale politiet Komjen Pol Gatot Eddy Pramono som nestleder II, spesialstab til president Dini Shanti Purwono som sekretær for Task Force, viseminister for lov og Menneskerettigheter Edward OS Hiariej, og sjefen for det regionale politiet og lederne for påtalemyndighetens kontorer i hele Indonesia på en hybrid måte, og Echelon I departementer/institusjoner som er medlemmer av Task Force.


Bahlil formidlet bakgrunnen for dannelsen Task Force for investeringsakselerasjon det er fordi det er en stoppet investering på 708 billioner IDR i Indonesia. De største problemene er overlappende regler, sektorielle egoer for hvert departement eller institusjon og lokale myndigheter.


På den annen side, forklarte Bahlil, hadde ytelsesprestasjonene til Investment Acceleration Task Force fra september 2021 til juni 2022 gjort oppfølgingsinnsats for å løse investeringsproblemer. Noen av dem er produksjonskontrakter, tvister om bedriftens landgrenser og overlappende land med flere selskaper i Indonesia.


Investeringspotensialet som har blitt fulgt opp av Task Force har nådd mer enn IDR 32,5 billioner. For det nærmeste målet inkluderer sammendraget av den foreslåtte løsningen av Task Force-prioriterte saker 13 prosjektmål lokalisert på øyene Java, Sulawesi, Sumatra, Kalimantan og Maluku med en potensiell investeringsverdi på 201,4 billioner Rp.


«I tilfellet med Gili Trawangan, for eksempel, ble lokale myndigheters eiendeler gitt en konsesjon til gründere i 20 år, og det fungerte ikke. Men som følge av samarbeid med påtalemyndigheten, Rikspolitimesteren og kommunen ble det umiddelbart besluttet å oppheve tillatelsen, og den overtas nå av Regionstyret. På andre områder må det være mye som dette, ikke gi pusten til gründere som dette, sa han.


Visestatsadvokat Sunarta uttrykte sin støtte til dette arbeidsgruppesamarbeidet. Riksadvokatembetet vil prioritere forebyggende tiltak slik at det er rettssikkerhet som kan stimulere til investeringer og skape et gunstig investeringsklima. Undertrykkelse er det siste trinnet, nemlig å håndtere en sak er ikke bare å dømme og returnere eiendeler, men også å studere systemet og skape korrigerende løsninger.


«Vi tolker dette møtet som en bekreftelse på vårt gjensidige engasjement. Vi er klare til å støtte. Som instruert av investeringsministeren om å rapportere om det er hindringer, har vi åpnet en hotline og One Stop Service ved hver High Court som vil motta rapporter om hindringer for investeringsprosessen. Vi er klare til å vokte og ta faste grep i samsvar med gjeldende juridiske prosedyrer, slik at det i fremtiden ikke vil være noen juridiske risikoer,» sa Sunarta.


Nestleder for det indonesiske nasjonale politiet Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono uttrykte også sin støtte. Rikspolitiet er klar til å sikre sikkerhetsstabilitet for å stimulere til økonomisk vekst. Investorer må gis en følelse av trygghet og komfort for å investere i Indonesia.


Derfor har Rikspolitiet tatt identifiseringsskritt knyttet til analyse av investeringsspørsmål fra et sikkerhets- og rettshåndhevelsesperspektiv. «Jeg minner Kapoldas om at hvis vi vil at investeringene våre skal gå bra og gi et positivt bidrag til samfunnet, må vi ikke bli spøkelser som gjør det vanskelig for investorer. La oss jobbe sammen, løse problemer for å gi et stort bidrag til økonomisk vekst,» sa Gatot.


I møtet var det også en diskusjonssesjon som diskuterte prioriterte prosjekter for å oppmuntre til forretningsakselerasjon for sektorer som har egenskapene til å raskt generere valuta, generere sysselsetting og utvikle regionale/lokale økonomier. I henhold til instruks fra presidenten, mål realisering av investeringer i 2022 på 1200 billioner Rp.

.

Related posts

Legg igjen en kommentar