Heltallsdatatype, kjenn typene

  • ShareIllustrasjon av heltallsdatatype. Foto: Mika Baumeister/unsplash
Heltallsdatatype har flere typer i programmeringsspråk. Data den inneholder heltall.

Siterer fra boken Informatikk for klasse X videregående skole utgitt av Senter for læreplan og bøker, Forsknings- og utviklingsbyrået og bøker i departementet for utdanning, kultur, forskning og teknologi, er datatypen en av komponentene som utgjør C-språket.

Du må vite, datatyper som inneholder heltall kalles heltallsdatatyper. Verdien av dataene er en heltallsverdi som i matematikk.

Representasjonen er at datamaskinen lagrer alle data fra aktiviteter som bruker heltall. Denne datatypen er delt inn i to kategorier, nemlig å ha et tegn (signert) og usignert (usignert).

Dette betyr at et heltall med fortegn har evnen til å representere en negativ tallverdi, mens et tall uten fortegn representerer et positivt tall.

Lurer du på hvilke typer? heltallsdatatypen er hva med programmering? Umiddelbart, se artikkelen nedenfor!

C++ heltallsdatatype

Illustrasjon av heltallsdatatype. Foto: Olia Danilevich/Pexels

Heltallsdata eller ofte kalt heltall, er en datatype som oftest brukes til å tilpasse programmer for å identifisere data.

Desimaltall er ikke inkludert i heltallskategorien. Av denne grunn er det flere typer heltall som er forskjellige når det gjelder rekkevidde.

Siterer en bok på nett av Heri Sismoro og Kusrini Iskandar med tittelen Datastrukturer og programmering med Pascal, at klassifiseringen av heltallsdatatyper er ment å begrense den nødvendige minneallokeringen. Følgende er typer heltallsdatatype:
Illustrasjon av heltallsdatatype. Foto: Posessed Photograph /unsplash

Når vi jobber med en filer eller nettverk, er Byte en datatype som ofte brukes. Nytten av denne datatypen er ikke mye forskjellig fra prosessen med å lese og skrive.

Byte har rekkevidde Nummer heltall, som er 0 til 255. Ikke nok med det, bytedatatypen oppstår også ofte ved bruk av binære data som ikke er kompatible med andre datatyper, for eksempel i Java-språkprogrammer.

Hvis en datamaskin har en 16-bits kapasitet, vil vi ofte støte på denne datatypen på den datamaskinen. Utvalget av heltall i kortdatatypen er -32768 til 32767.

Når programmering representerer et tall, vil denne datatypen Int eller heltall ofte brukes. Vanligvis brukes denne typen på indekser i løkkestrukturer eller til og med array. Utvalget av heltall i denne typen er -2147483648 til 2147483647.

Ikke sjelden hvis den resulterende verdien er utenfor kapasitetsområdet til heltallsdatatypen, vil datatypen Lang bli brukt. Fordi denne typen har et høyt utvalg sammenlignet med andre datatyper. Det vil si at denne datatypen vil være nødvendig når dataene har et område utenfor heltalls-, kort- eller bytetypene.

Det er en forklaring på heltallsdatatypene som vanligvis brukes i programmeringsspråk.

.

  • Share

Legg igjen en kommentar