Flyttingen av PD RPH Surabaya anses som mindre representativ |1NEWS

  • Share


1NEWS,SURABAYA — Destinasjon for flytting av regionalt selskap Slakteri Dyr i Banjar Sugihan-området, Surabaya City, Øst-Java, anses som mindre representative på grunn av landarealproblemer og landtvister.

Presidentdirektøren for Regional Slaughterhouse Company (PD RPH) Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho sa at stedet for RPH-flyttingen var den tidligere PT Abatoir Jaya, som for tiden fortsatt er i ferd med å begjære konkurs ved Surabaya tingrett. – Egentlig er ikke denne flytteplassen for ideell. For eksempel krever et tvangsslakterom på grunn av dyreslakt tilstrekkelig slakteplass, sa han.

Ifølge ham diskuterer Surabaya byregjering og Surabaya DPRD planen om å flytte RPH for øyeblikket i Pegirian til Banjar Sugihan. Flyttingen ble utført etter planen om å revitalisere det religiøse turismeområdet Sunan Ampel.

Fajar sa at partiet hans ble bedt av Surabaya byregjering om å justere det eksisterende stedet, nemlig Banjar Sugihan og maksimere plasseringen utenfor den eksisterende bygningen. «For i prinsippet er vi bare brukere,» sa han.

Basert på informasjon fra sjefen for seksjonen for økonomiske og naturressurser i Surabaya byregjering, Dewi Wahyu Wardani, i en høring med kommisjon B i Surabaya DPRD, har det til nå ikke vært noe annet sted for flytting av Pegirikan RPH, bortsett fra i Banjar Sugihan.

Fajar selv innrømmet at han hadde formidlet til bystyret angående standardisering av dyreslakting. Vilkårene for å slakte dyr skal ifølge ham være i samsvar med standardbestemmelsene som er satt.

«I henhold til regelverket, nemlig veterinærkoden eller NKB for standardiserte skjærerom for å produsere kjøtt som er trygt, sunt og halal,» sa han.

Imidlertid sa Fajar at partiet hans hadde tilsyn med flytteplanen ved å forberede ulike behov for Surabaya byregjering. Dette gjøres for at flyttingen skal kunne gjennomføres, i alle fall kan etappene begynne.

«Hvis det senere var mulig å få en mer representativ grunn, med et mulig landareal, så et bygg som overholder standarder, området er ikke mye forskjellig fra det i Pegirikan, selvfølgelig blir vi mer fornøyde,» sa Fajar.

  • Share

Legg igjen en kommentar